อนุทิน 48295 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๒๒ |

ทุกทิศทางของการมองปัญหาด้วยปัญญา

ย่อมช่วยให้เรารู้จักที่จะมองเห็นสิ่งที่มีค่า

ในเหลี่ยมมุมที่ชีวิตควรจับจองเป็นเจ้าของ

ไม่ว่าเหตุการณ์นั้น จะดีหรือร้ายอย่างไร

 

ชุติปัญโญ.  เพราะชีวิตของเรา เหลือเวลาไม่มากพอ.  กรุงเทพฯ: ใยไหม, 2552.

เขียน 11 Oct 2009 @ 21:21 ()


ความเห็น (0)