อนุทิน 48294 - น้ำผึ้งสีชมพู

วันที่ 14 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2552 อบรมหลักสูตร "ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าอบรม 80 คน

เขียน 11 Oct 2009 @ 21:18 ()


ความเห็น (0)