อนุทิน #48294

วันที่ 14 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2552 อบรมหลักสูตร "ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าอบรม 80 คน

เขียน:

ความเห็น (0)