อนุทิน 48294 - น้ำผึ้งสีชมพู

  ติดต่อ

วันที่ 14 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2552 อบรมหลักสูตร "ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าอบรม 80 คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)