อนุทิน 48166 - ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลย์ศรีสังวาลย์

  ติดต่อ

  วันที่ 14  ตุลาคม 2552

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  จัด สัมนาสายการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

เพื่ออธิบาย ขยายความ ว่า การปฏิบัติ ทั้ง สาย มหายาน  เถรวาท วัชรยาน  มีหลักการปฏิบัติ อย่างไร  หรือ แม้แต่สายย่อย เช่น สายบริกรรม พุทธโธ กับยุบหนอ พองหนอ จะช่วยการปฏิบัติ อย่างไร - แตกต่าง หรือ ถูกจริต กับผู้คนแบบใด

 เชิญ สมาชิกเข้าร่วมเสวนา

 

นำโดย

แพทย์หญิง  สุริยา    ยานุพรหม

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)