อนุทิน 48158 - ศรีกรม

  • ๙ ต.ค. คณะอาจารย์จากนิด้าฯเดินทางมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานของข้าราชการ สอจ.นม.,สอข.นม.,และ สอย.นม.
  • พาอฝ.นย.ไปที่วัดบ้านใหม่สันติ
  • ตอนเย็นไปร่วมงาน " ไทยสามัคคี "ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
  • คติ...ความคิดที่ขาดการไตร่ตรอง ตัวเจ้าของจะต้องทุกข์ใจ
เขียน 10 Oct 2009 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)