อนุทิน 48150 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๕๑๕ |

ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นทิพย์

มิได้เป็นรูปร่างที่มองเห็นด้วยตาเนื้อ

แต่ธรรม...เป็นธรรมชาติอันละเอียด สุขุม

สุดที่จะนำมาเปรียบเทียบ

กับของสมมติทั้งหลายได้

"ใ จ นี้ แ ห ล ะ "

... เ ป็ น ที่ ส ถิ ต ข อ ง ธ ร ร ม ...

 

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)