อนุทิน 48128 - บางทราย

ทั้งวันประชุมเครือข่ายชาวบ้านเรื่องตัวชี้วัดการพึ่งตนเองในทรรศนะของชาวบ้าน  น่าสนใจมาก ยิ่งใกล้ชาวบ้านยิ่งได่แง่มุมความจริงหลายประการ...

เขียน 09 Oct 2009 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)