อนุทิน 48087 - แสงแห่งความดี...

หากทุกคนรู้จักคำว่า "พอประมาณ" ความต้องการที่เกินความจำเป็นของชีวิตจะไม่เกิดขึ้น

หากทุกคนรู้จักใช้ชีวิตอย่างมี "เหตุผล" เราก็จะสามารถตัดสินใจ และก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้อง รู้สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง

และหากทุกคนรู้จักสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ที่เข้มแข็งให้แก่ตัวเอง ระมัดระวังในการคิด การลงมือกระทำ ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออยู่ในภาวะที่คับข้องใจมากเพียงใด เราก็จะสามารถเตรียมพร้อมและตั้งรับกับปัญหาได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น ทั้ง "พอประมาณ" "เหตุผล" และ "ภูมิคุ้มกัน" 3 คำนี้ จึงเป็นหัวใจสำคัญของโครงการคิดอย่างยั่งยืน ที่ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากทุกคนทำได้ เราจะสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็น

ข้อมูลจาก การเข้าไปใช้ twitter

เขียน 09 Oct 2009 @ 12:38 ()


ความเห็น (0)