อนุทิน 48079 - จารุวัจน์ شافعى

ตั้งใจแล้ว อย่างน้อยวันนี้ให้ได้หนึ่งประเด็นหลัก (อินชาอัลลออ์)

เขียน 09 Oct 2009 @ 09:31 ()


ความเห็น (0)