อนุทิน 48076 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

 I have never seen Zebras in the flesh....ยังไม่เคยเห็นม้าลายตัวเป็นๆ

เขียน 09 Oct 2009 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)