อนุทิน 48065 - sha-รพ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หลังจากฟังคุณมาร์ติน หนุ่มตาน้ำข้าวชาวอังกฤษ ที่โชคดีได้สาวไทยเป็นภรรยา เล่าอย่างภาคภูมิใจในงาน"มอบรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น"เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  มาร์ตินเล่าว่าเขาที่มีภรรยาและที่ครอบครัวที่ดีที่สำคัญอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี  เป็นเจ้านายตัวเอง มีที่ทำกินเป็นของตัวเองที่มากมาย  หลังฟังอย่างตั้งใจ  ทำให้คิดว่าทำไมมาร์ตินรักประเทศไทยมาก  อาจมากยิ่งกว่าคนไทยบางคน ทำไมเราต้องเรียนรู้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่เป็นชาติพันธุ์ของคนไทยจากฝรั่งตาน้ำข้าวคนนี้  มาร์ตินเปรียบเทียบการกินพิชซ่ากับผักพื้นบ้านปลอดสารพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ  และที่ปลูกไว้กินอย่างถึงกึ๋น  ทำให้ฉันรักต้นไม้ทุกต้นที่มีในบ้าน หันมาปลูกไม้แดก(ไม้กินได้)แทนไม้ดอก  แต่อย่างไรก็ตัดไม่ขาดเพราะยังรักดอกไม้ที่เบ่งบานและชูช่ออยู่  จึงมาระดมความคิดกันว่าก่อนสิ้นฝนนี้เห็นที่สัตบรรณที่สูงตระหง่านติดหน้าต่างข้างบ้านที่ให้ร่มเงาต้องถูกโค่น  แต่จะใช้อะไรแทนดี  ดอกปีบ สุพรรณิกา ว้าไม้ดอกอีกแล้ว  มะม่วง ขนุน เห็นทีว่าปิดเทอมนี้จะขอไปดูไม้ผลสักต้น

เขียน 09 Oct 2009 @ 05:31 () แก้ไข 09 Oct 2009 @ 05:36, ()


ความเห็น (0)