อนุทิน 48061 - นางนลินี บุญธรรม

คนเรากระทำการอย่างไรขึ้นอยู่กับใจของเรา

วางใจได้ก็จะมีความสุข

อย่าวิ่งหาทุกข์ เราใส่ให้ตัวเราเองทั้งนั้น

ขอให้คนที่กำลังบอกว่าทุกข์จงมีความสุข ๆ กลบทุกข์เสียที

เขียน 09 Oct 2009 @ 00:49 ()


ความเห็น (0)