อนุทิน 48058 - Boo

  ติดต่อ

... ประชาชน จะยิ่งใหญ่ ในแผ่นดิน

... จะไม่สิ้น ศรัทธา ยอมอาสัญ

... สามัคคี เถิดพี่น้อง ต้องช่วยกัน

... ร่วมสร้างสรรค์ สังคม อุดมการณ์  

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)