อนุทิน 48057 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow.org

  • ลิงก์ Footer ที่จะทำใหม่ ร่างไว้แล้ว
  • เพิ่งนึกขึ้นได้ว่า ต้องเพิ่มกิจกรรม เช่น รางวัลสุดคะนึง จิตอาสา gotoknow forum  และ เพิ่มรายการ tag สำคัญๆ ไว้ด้วย เช่น ครูเพื่อศิษย์ R2R ไข้หวัดใหญ่ การจัดการความรู้ km (อาจมีมาเพิ่มเติม) ukm เบาหวาน
  • เพื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกและผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ และต้องปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
เขียน 08 Oct 2009 @ 23:12 () แก้ไข 08 Oct 2009 @ 23:14, ()


ความเห็น (0)