อนุทิน 48023 - วิไล บุรีรัตน์

       ครูดีในดวงใจ  เราไม่อยากเป็นแค่ครูดีในดวงใจ

สิ่งที่หวังคืออยากเห็นศิษย์เป็นคนดี  มีความรู้  

และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

เออ  ก็อยากรู้เหมือนกัน  ว่าเราเป็นครูดีในดวงใจใครบ้าง

 

เขียน 08 Oct 2009 @ 20:10 ()


ความเห็น (0)