อนุทิน 47983 - คุณพิทักษ์

โครงการประกันรายได้เกษตรกร วันนี้มีประกาศราคาอ้างอิงแล้ว

  • ข้าวหอมมะลิ 14986 บาทต่อตัน เกษตรกรได้ส่วนต่าง 314 บาท/ตัน ประกันสูงสุด 14 ตัน/ราย
  • มันสำปะหลัง 1400 บาทต่อตัน เกษตรกรได้ส่วนต่าง 300 บาท/ตัน ประกันสูงสุด 36 ตัน/ราย

ต้องเร่งทำประชาคมและส่งรายชื่อเกษตรกร (ข้าว) ให้ ธ.ก.ส. ภายในเดือนตุลาคมนี้ (มันสำปะหลังต้องส่งภายในวันที่ 12 ต.ค.นี้ เท่านั้น)

เขียน 08 Oct 2009 @ 10:36 ()


ความเห็น (0)