อนุทิน 47974 - ครูหน่อย

  ติดต่อ

แนวทางพัฒนาจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552

1. ติวเข้มสอนเสริม

2. พัฒนาสื่อ hard were

3. พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา

  เขียน:  

ความเห็น (0)