อนุทิน #47914

Nobel Chemistry Prize Goes To 2 Americans-Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz, 1 Israeli-Ada Yonath for "studies of the structure and function of the ribosome.

ผลงานร่วมวิจัยอนุภาคโปรตีน สร้างแผนที่อนุภาคโปรตีนในเซลล์ร่างกายมนุษย์เล็กระดับอะตอม ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมสารเคมีในอวัยวะของมนุษย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตยาปฏิชีวนะสำคัญๆ ชนิดใหม่ได้ในอนาคต

เขียน:

ความเห็น (0)