อนุทิน 47887 - แสงแห่งความดี...

  • 6ปี สำหรับการรับประทานอาหารในชีวิต
  • 11ปี สำหรับเวลาที่ใช้ในการทำงาน
  • 8ปี สำหรับเวลาที่ใช้ในการเที่ยวหาความบันเทิง
  • 6ปี สำหรับเวลาที่ใช้ในการเดิน
  • 3ปี สำหรับเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือ
  • 3ปี 6เดือน สำหรับเวลาที่ใช้ในการพูดคุยสนทนา
  • 24ปี สำหรับเวลาที่ใช้ในการนอนหลับ
  • 3ปี สำหรับเวลาที่ใช้ในการซักล้างและแต่งตัว
  • 3ปี สำหรับใช้ในการศึกษาหาความรู้

แหล่งข้อมูลทางโลก จาก William J. Bond

เขียน 07 Oct 2009 @ 10:53 ()


ความเห็น (0)