อนุทิน 47881 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เริ่มรู้สึกขึ้นเรื่อยๆ แล้วว่า "ความไม่เท่าทันสื่อมวลชน" เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไม่เข้มแข็ง เรื่องนี้เป็นเรื่องจิตวิทยามวลชนด้วย สื่อมวลชนจะเก่งเรื่องนี้

เขียน 07 Oct 2009 @ 10:11 ()


ความเห็น (0)