อนุทิน #47850

วันนี้กรมอนามัยมาประเมิน HHPH เป็น high performence of HPH การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับสูง

เดิม เป็น HPH ปีที่แล้ว HPH Plus ปีนี้ HHPH

เป็นการต่อยอดการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆ  ผลเป็นงัย ยังไม่ทราบค่ะ....

เขียน:

ความเห็น (0)