อนุทิน 47850 - *AJ*

  ติดต่อ

วันนี้กรมอนามัยมาประเมิน HHPH เป็น high performence of HPH การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับสูง

เดิม เป็น HPH ปีที่แล้ว HPH Plus ปีนี้ HHPH

เป็นการต่อยอดการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆ  ผลเป็นงัย ยังไม่ทราบค่ะ....

  เขียน:  

ความเห็น (0)