อนุทิน 47830 - แป้งทอด

  ติดต่อ

ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา มิให้อนาทรร้อนใจ

จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น

แผ่นดินใดที่ให้ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจ

จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น

ที่มาจาก ตอนหนึ่งจากคำจารึกของ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

โดนใจมากๆ จึงอยากแบ่งปัน
 

  เขียน:  

ความเห็น (0)