อนุทิน 47828 - sha-รพ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ได้รับ FM จากเพื่อน  เกี่ยวกับหลักทำ  2  คำนี้

หลัก(ทำ)ประจำใจ
วันนี้ขอเสนอหลักทำ 2 ข้อ คือ " เอาวะ " กับ " ช่างแม่ง "

ข้อที่ 1 เอาวะ
หลักทำ " เอาวะ " ใช้กับเหตุการณ์ที่จะตัดสินใจทำอะไรซักอย่าง
เมื่อท่านจะคิดจะทำอะไรซักอย่างให้พูดคำว่า " เอาวะ "
หลักทำ " เอาวะ " จะช่วยให้ท่านได้ลงมือทำตามปรารถนา

ข้อที่ 2 ช่างแม่ง
หลักทำ " ช่างแม่ง " ใช้เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือผิดหวัง
เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือความผิดหวังขึ้นกับตัวท่าน ให้ท่านพูดคำว่า " ช่างแม่ง "
หลักทำ " ช่างแม่ง " จะช่วยสลัดท่านออกจากความเศร้าหมองที่ท่านตอกย้ำตนเอง

...อาจไม่สุภาพ แต่...ใต้จิตสำนึกมันช่วยท่านได้...5 5 5  

เขียน 06 Oct 2009 @ 18:49 () แก้ไข 06 Oct 2009 @ 18:50, ()


ความเห็น (0)