อนุทิน 47823 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บ่าย 2 โมง ไปประชุมโต๊ะกลมมีน้องมด

แพทย์หญิงจอย และน้องแหม่นักสังคมสงเคราะห์

เอ..น่าจะเรียกว่าเก้าอี้กลมมากกว่า

มดพาไปพบนพ.วีรศักดิ์

ท่านเอ่ยทักทายเป็นกันเอง เห็นหน้าฉันท่านร้องอ๋อ

คนกันเอง ฉันเล่าเรื่องบุคคลต้นแบบสุขภาพให้ท่านฟังตามคำเชิญของมด

สรุปงานที่ฉันจะช่วยงานมหกรรมเบาหวาน

ประสานกับน้องจู๊ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ ประจำโรงพยาบาล เป็นครั้งแรก

แต่พลังแห่งการให้น้อมใจให้เรารับฟังซึ่งกันและกัน

ฉันเสนออ.ดรขจิต และน้องพอลล่า ร่วมงานมหกรรม

ทางรพ.ตอบรับทันที พร้อมแจ้งงบใช้จ่ายในการนี้ ให้ฉันเบิกจ่าย

เพื่อสะดวกในการทำงาน ใจจริงอยากเสนอชาวจิตอาสาอีกหลายท่านแต่ต้องศึกษา

ความเป็นไปได้และอื่นๆอีกเล็กน้อย จึงอุบไว้ก่อน

ฉันเสนอแนวทางเติมพลังให้ผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

การรู้เขารู้เราจึงจำเป็นต่อการทำงานนี้รวมทั้งจิตวิทยาผู้ใหญ่ต้องนำมาใช้

เขียน 06 Oct 2009 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)