อนุทิน 47822 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

ศรัทธา+อวิชชา = คนงมงาย

มิจฉาทิฏฐิ+อวิชชา = คนไร้สาระ 

มิจฉาทิฏฐิ+วิชชา = ทรชน  

ศรัทธา+วิชชา = คนเก่ง

ศรัทธา+มิจฉาทิฏฐิ+วิชชา = นักก่อการร้ายข้ามชาติ

ศรัทธา+สัมมาทิฏฐิ+วิชชา = คนดีของโลก

เขียน 06 Oct 2009 @ 18:18 () แก้ไข 19 Apr 2011 @ 11:01, ()


ความเห็น (0)