อนุทิน 47822 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

ศรัทธา+อวิชชา = คนงมงาย

มิจฉาทิฏฐิ+อวิชชา = คนไร้สาระ 

มิจฉาทิฏฐิ+วิชชา = ทรชน  

ศรัทธา+วิชชา = คนเก่ง

ศรัทธา+มิจฉาทิฏฐิ+วิชชา = นักก่อการร้ายข้ามชาติ

ศรัทธา+สัมมาทิฏฐิ+วิชชา = คนดีของโลก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)