อนุทิน 47821 - ครูติดดิน

วันนี้ครูติดดินได้เปิดอนุทินขึ้นมาใหม่สำหรับนักเรียน....

เป็นอนุทินที่ใช้แสดงและนำเสนอข่าวสารทางวิชาการต่างๆ ของโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ เช่น ข่าวสารการศึกษาต่อ การทดสอบต่างๆ การสมัครสอบ ข่าวทุนการศึกษา ข่าวทางด้านจิตวิทยา ประกาศผลการสอบต่างๆภายในโรงเรียน เช่น การสอบกลางภาค ปลายภาค ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนมีทางเลือกมากชึ้นในการเข้ารับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียน...ตลอดจนนักเรียนยังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือ เรื่องการเรียน การดำเนินชีวิต การวางแผนการศึกษาต่อ....

เชิญแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้น๊ะครับ....

เขียน 06 Oct 2009 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)