อนุทิน 47817 - promsaramaythee

Prs;การยอมรับ  การรับรู้สิ่งใหม่ๆ  ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย ๑ ๒ ๓ ของตนเองทั้งนี้ ตั้งแต่เรื่องที่ ๑ ต้องการทำมากที่สุด มีภาพร่างในใจชัดเจนมากที่สุด เป้าหมายต้องทำภายใน ๑ ปี  เรื่องที่๒  มีเป้าหมาย ๒ ปี  เรื่องที่๓  เริ่มทำ ในปีที่ ๓ ดังนี้

Prs; การกำหนดเป้าหมาย  ของตนเอง  แม้เป็นเพียงจินตนาการ  ความฝัน  ต้องสร้างภาพในใจให้ชัดเจน มีสีสันตามจริง มีภาพและเสียงเคลื่อนไหวไปมาเหมือนขณะนอนหลับฝันไปก็ตาม  และอย่ากลัวที่จะเดินตามฝันนั้น

เขียน 06 Oct 2009 @ 17:18 ()


ความเห็น (0)