อนุทิน 47804 - ภัทรานิษฐ์

ภัทรานิษฐ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความภูมิใจที่ได้รับกลับคืนมา จากการเผยแพร่ผลงานทางเวป g2k มีคุณครูและผู้อำนวยการสถานศึกษาสนใจผลงานมากมาย สิ่งใดที่ช่วยเหลือได้ก็จะช่วย ผลปรากฎว่า ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนและคุณครูมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้เขียนก็มีความสุข ที่ได้ทำเพื่อส่วนรวม ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน (จาก ครูจิ๋ว ภัทรานิษฐ์)

เขียน 06 Oct 2009 @ 14:35 () แก้ไข 06 Oct 2009 @ 14:37, ()


ความเห็น (0)