อนุทิน 47793 - บรรจง ผอ.ไอซีที

เข้าโรงเรียน แวะส่งงานรายงานเข้าเล่มที่หน้าราชภัฎ กดATM

เร่งรัดให้ตู่ ปุ๋ย เบญ และเกษร งานวิจัย น่าจะส่งให้ทันศุกร์นี้

เขียน 06 Oct 2009 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)