อนุทิน 47776 - Sila Phu-Chaya

  • หากเราทำลายกำแพงความไม่ไว้วางใจในกันและกันได้ เราก็จะเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริง
  • บางทีไม่มีใครคิดหรือรู้สึกต่อเราแบบนั้นเลย เราโยนใส่ว่าผู้อื่นคิด หรือรู้สึกแบบนี้
  • เราหลงลืมการมองย้อนกลับมาสำรวจต้นตอแห่งความนึกคิดว่าเราใส่รสชาติเข้าไปในเนื้อหาที่ตามธรรมดาแล้วไม่มีอะไร
  • หรือแม้ว่ามี "ใครคิด ใครรู้สึกเช่นนั้น ก็เป็นการใส่ยาพิษให้กับตัวเอง เราจะไปรับยาพิษนั้นด้วยทำไมกัน"
  • บางเรื่อง ไม่รับ ก็ไม่มี
เขียน 06 Oct 2009 @ 08:52 () แก้ไข 06 Oct 2009 @ 08:53, ()


ความเห็น (0)