อนุทิน 47760 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

ผ่านไป..แล้วก็ผ่านไป

ทบทวนตัวเอง(กันลืม)

  • สัมมนาพบปะพูดคุยกับคุณครูภาษาไทยของโรงเรียนขยายโอกาสฯ ๒๗ โรงเรียน
  • โดยความร่วมมือของพี่ๆ จากโรงเรียนมัธยมที่ร่วมแบ่งปันถอดองค์ความรู้ประสบการณ์การสอนภาษาไทย แก่น้องขยายโอกาสฯ ที่มีนักเรียนด้อยโอกาสอยู่มากกว่าครึ่งในแต่ละโรงเรียน
  • วันที่ ๒๙-๓๐  กันยายน ๒๕๕๒
  • ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และเทคโนโลยี..ไปไวมากค่ะท่านผอ.(ผอ.บรรเจิด สิทธิโชค)
  • พบปัญหาอีกมากมายจากใจเพื่อนครู
  • ที่แสนประทับใจ..ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของคุณครูภาษาไทยหลายท่าน
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)