อนุทิน 4773 - Sasinand

Sasinand

The Olympic Game ที่ Beijing ยังไม่ทันเริ่ม

 แต่ที่  London เริ่มเตรียมการ สำหรับ  2012 Olympicsแล้ว

เช่นที่ แถว industrial land เก่า บริเวณเชื่อมต่อกับ Stratford ทางตะวันออกของ London ...งานก่อสร้างสำหรับ  2012 Olympic Park ได้เริ่มแล้ว

 มีการวางแผนว่า จะใช้งบ $20 billion สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่นี้

เขียน 11 May 2008 @ 20:33 ()


ความเห็น (0)