อนุทิน 47713 - Nat_Panik

Nat_Panik
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งที่ทำแล้ววันนี้

การเิงิน

 • จ่ายค่าหนังสือ
 • จ่ายค่าโดเมน
 • จ่าย่ค่าเลี้ยงรับรอง
 • จ่ายค่าโต๊ะ
 • เบิกเงินสดย่อย
พัสดุ
 • แก้ไขงบประมาณ
บุคคล
 • สถิติการลามาสาย
สิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้
 • เบิกเงิน สัมมนา
 • จ่ายนานา
 • จ่ายสมอทอง
 • ทำเอกสาร PC Not
 • ทำเอกสาร Wireless
 • ซื้อพัดลมดูดอากาศ
 • ทำเวร

เขียน 05 Oct 2009 @ 17:15 ()


ความเห็น (0)