อนุทิน 47695 - ทองหยอด

ทำไมองค์กรแห่งนี้จึงต้องจ้างคนมาหลับด้วย

คนบางคนไม่มีความรับผิดชอบ

ทำลายภาพพจน์ขององค์กร

แบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความหย่อนยาน ความไร้ประสิทธิ์ภาพของผู้บังคับบัญชา...

ทีกับคนที่พอจะสั่งการได้...สั่งเอา...สั่งเอา

ความยุติธรรม ความเป็นธรรมมันหายไปไหนหมด

ถ้ามีคนประเภทนี้ในองค์กรมาก ๆ ...

ขอให้โชคดี

 

เขียน 05 Oct 2009 @ 14:38 () แก้ไข 05 Oct 2009 @ 14:39, ()


ความเห็น (0)