อนุทิน 47687 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

ความเข้าใจต้องการการมีส่วนร่วมไหม เข้าใจฝ่ายเดียวได้ไหม อีกฝ่ายไม่เข้าใจก็ปล่อยไปก่อน และหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจ เมื่อเขาโต(ทางสมอง)พอและเรียนรู้แล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)