อนุทิน 47687 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

ความเข้าใจต้องการการมีส่วนร่วมไหม เข้าใจฝ่ายเดียวได้ไหม อีกฝ่ายไม่เข้าใจก็ปล่อยไปก่อน และหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจ เมื่อเขาโต(ทางสมอง)พอและเรียนรู้แล้ว

เขียน 05 Oct 2009 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)