อนุทิน 47680 - กระติก~natachoei ที่ ~natadee

ถึงเวลาที่สมควรจะบันทึกแล้วน่ะ คนสวย

วันที่ 3 ต.ค. ไปร่วมส่งและรับมอบโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการป้องกันสุขภาพโดยใช้เพลงพื้นบ้าน ที่บ้านหนองน้ำเกลี้ยง ต. สำราญ อ.เมือง จ. ขอนแก่น เห็นชาวบ้านแล้ว ชื่นใจจริง ๆ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

แต่ละคนบอกว่า ถ่ายรูปไปแล้ว อย่าลืมเอารูปลงข่าวให้ยายด้วย เลยสองความเป็นกันเองของพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ เอาภาพลงเยอะๆ

กิ จกรรมนี้ สืบเนื่องมาจากจิตอาสา ศรีนครินทร์ ที่แสดงดนตรี ที่ใต้ตึก ให้ความบันเทิงกับผู้มารับบริการ จากที่ร้องเพลงหมอลำทั่วๆ กลายมาเป็นมีการแต่งเพลงใหม่ โดยลอกทำนองเดิม เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเอดส์ โรคหัวใจ ที่ชาวบ้านฟังได้ สนุก

เขียน 05 Oct 2009 @ 12:23 ()


ความเห็น (0)