อนุทิน 47678 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พายุของกิเลสในสังคมนี้ที่ว่าแรง ก็ไม่เท่ากับพายุในใจของเรานี้นั้นช่างร้ายแรงยิ่งกว่า...

ความยึดแห่งอัตตา ตัวตน ความยึด ความถือว่าเรารู้ เราเก่ง เราแน่นี่เอง จักทำให้ความคิดว่าชีวิตเรานี้ "เต็ม"
เราคิดว่าเต็มที่แท้จริงนั้นมันยังไม่เต็ม มันยังกลวง มันยังว่าง มันยัง "โบ๋..." อยู่
ต้องพยายามคิดความคิดเต็มของเราออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
เมื่อพื้นที่ของความคิดว่า พื้นที่นั้นจึงเป็นที่ว่างสำหรับ "ความรู้..."

เขียน 05 Oct 2009 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)