อนุทิน 47673 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๔๘๙ |

"Genius is one percent inspiration and ninetynine percent perspiration"

                                                      โทมัส อัลวา เอดิสัน

(...ความอัจฉริยะ 1% ความมุมานะ 99%...)

เขียน 05 Oct 2009 @ 11:04 ()


ความเห็น (0)