อนุทิน 47673 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๔๘๙ |

"Genius is one percent inspiration and ninetynine percent perspiration"

                                                      โทมัส อัลวา เอดิสัน

(...ความอัจฉริยะ 1% ความมุมานะ 99%...)

  เขียน:  

ความเห็น (0)