อนุทิน #47673

| อนุทิน...๔๘๙ |

"Genius is one percent inspiration and ninetynine percent perspiration"

                                                      โทมัส อัลวา เอดิสัน

(...ความอัจฉริยะ 1% ความมุมานะ 99%...)

เขียน:

ความเห็น (0)