อนุทิน #47658

วันนี้ ร่วมกับคณะครูระดับชั้นป.1, ป.2,และป.3 พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์"พืชสวน "จังหวัดกระบี่  ศูนย์วิจัยประมงชายฝั่ง ที่ต.แหลมโพธิ์ และสุสานหอย มีนักเรียนทั้งหมด 330 คน

เขียน:

ความเห็น (0)