อนุทิน 47658 - tiw

  ติดต่อ

วันนี้ ร่วมกับคณะครูระดับชั้นป.1, ป.2,และป.3 พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์"พืชสวน "จังหวัดกระบี่  ศูนย์วิจัยประมงชายฝั่ง ที่ต.แหลมโพธิ์ และสุสานหอย มีนักเรียนทั้งหมด 330 คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)