อนุทิน 47643 - ครูเจ

Oscar Wilde ( 16 October 1854 - 30 November 1900 ) เป็น Irish playwrite, poet และ author แต่งเพลง Every saint has a past เพื่อชี้ให้เห็นว่า ทุกคนอาจทำอะไรผิดพลาดไปบ้าง แต่ต้องไม่ท้อถอย เพราะสายนำอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางได้ นักบุญก็มีอดีต คนบาปก็ต้องมีอนาคต  คำคืนผ่านไป วันใหม่ก็มาถึง หลังไฟไหม้ป่า ต้นไม้ใหม่ก็จะแตกหน่อ ชี้วิตไม่ได้มีด้านเดียวเรื่อยไป 
Michelle Taylor ( BellaOnline's spirituality editor ) กล่าวว่า If you have ever made a mistake - it is not the end. The only way you can never amends is if you are dead. As long as there is breath - there will always be a second chance.
จากเพลงนี้ Brother ให้ทำกิจกรรมดังนี้
1) Choose some parts of the song you like, and share among friends.
2) Look into your journey of life. You will be given 10-15 minutes.
3) Share among friends, "What's the most important thing you have learnt from your life's experience?" 

เขียน 04 Oct 2009 @ 22:25 ()


ความเห็น (0)