อนุทิน 47622 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

คนบางคนเที่ยวตามหา  ผู้อื่น  สิ่งอื่น  แต่ชั่วชีวิตไม่เคยตามหาใจตัวเอง
จักมีประโยชน์อันใด ?

คนบางคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  หากแต่ล้มเหลวในการดูแล
สุขภาพของตัวเอง  จักมีประโยชน์อันใด?

จงอยู่กับตนเองและหาความสุขเพียงลำพังให้ได้  เพราะเมื่อมาคนเดียวก็ต้อง
ไปคนเดียว  ความสุขที่หวังจะได้รับจากผู้อื่น  จักมีประโยชน์อันใด ?

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)