อนุทิน #47593

  ติดต่อ

แถลงการณ์ฉบับที่ 14     พระอาการโดยทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น คณะแพทย์ฯ จึง  งดถวาย สารอาหาร ทางหลอดพระโลหิต

 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

    กานดา  สาธุวงษ์

  เขียน:  

ความเห็น (0)