อนุทิน 47593 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

แถลงการณ์ฉบับที่ 14     พระอาการโดยทั่วไปดี เสวยพระกระยาหารได้มากขึ้น คณะแพทย์ฯ จึง  งดถวาย สารอาหาร ทางหลอดพระโลหิต

 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

    กานดา  สาธุวงษ์

เขียน 04 Oct 2009 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)