อนุทิน 47561 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ วันออกพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุ

อยู่วัดจำพรรษามาครบสามเดือนโดยไม่ได้ไปพักค้างที่อื่น สะกิดเตือนให้เรารู้

ว่า การบุญการกุศลของคนไทยกำลังจะเริ่มแล้ว คืองานทอดกฐิน ซึ่งสามารถ

ทำได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากนี้ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยคน

เขียน 04 Oct 2009 @ 06:16 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 14:18, ()


ความเห็น (0)