ติดต่อ

อนุทิน #47561

วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ วันออกพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุ

อยู่วัดจำพรรษามาครบสามเดือนโดยไม่ได้ไปพักค้างที่อื่น สะกิดเตือนให้เรารู้

ว่า การบุญการกุศลของคนไทยกำลังจะเริ่มแล้ว คืองานทอดกฐิน ซึ่งสามารถ

ทำได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากนี้ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยคน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)