อนุทิน 47541 - นาย ศิลป์ชัย เทศนา

  ติดต่อ

วันนี้ไปทำหน้าที่วิทยากรอบรมครู 60 คนตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคนิคการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ฯ ณ สพท.อุทัยธานี เขต 1 เป็นการ workshop กิจกรรมการใช้เครื่องมือช่วยคิดวิเคราะห์ ประเภท Mind Map, การวิเคราะห์หาสาเหตุนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วย Fishbone Diagram และกิจกรรมประกอบบางอย่าง...ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจดีมากจนรู้สึกเกรงใจที่ให้ทำกิจกรรมเกือบจะทั้งวัน แต่ก็...OK นะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)