อนุทิน 47531 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๔.การศึกษาทางเลือกและการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผมเริ่มการทำงานที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนี้ มีความน่าท้าทายต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยเมื่อมองผ่านสาขาวิชาการที่มีความบูรณาการแล้ว จะเห็น ๓-๔ คณะของที่อื่นมารวมอยู่ด้วยกัน คือ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และบางส่วนของศิลปศาสตร์ จึงจัดว่าเป็นคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและไม่เหมือนมหาวิทยาลัยใดของประเทศ ขณะเดียวกัน ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีความเป็นผู้นำการศึกษาทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และสาธารณสุข มาก่อน จึงนอกจากจะมีความสำคัญอยู่ในตนเองแล้ว ก็สามารถเป็นคณะวิชาที่ส่งเสริมให้ความเป็นมหาวิทยาลัยอันแท้จริงที่ถึงพร้อมในความเป็นสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เด่นชัดขึ้นและไม่เหมือนมหาวิทยาลัยใด รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างน่าประทับใจโดยให้นั่งที่โต้ะทำงานของท่านเพื่อเป็นการประเดิมวันแรกของการทำงาน   

เขียน 03 Oct 2009 @ 19:04 () แก้ไข 03 Oct 2009 @ 19:16, ()


ความเห็น (0)