อนุทิน 47516 - จารุวัจน์ شافعى

ยังไม่ทันเขียนอะไร แบตฯ คอมก็หมดแล้ว สรุปว่า ตอนนี้อยู่ในห้องประชุมนำเสนอโครงการวิจัยชุด มาเลเซียนัยสำคัญต่อไทย 2 ครับ

เขียน 03 Oct 2009 @ 13:22 ()


ความเห็น (0)