อนุทิน #47516

ยังไม่ทันเขียนอะไร แบตฯ คอมก็หมดแล้ว สรุปว่า ตอนนี้อยู่ในห้องประชุมนำเสนอโครงการวิจัยชุด มาเลเซียนัยสำคัญต่อไทย 2 ครับ

เขียน:

ความเห็น (0)