อนุทิน 47495 - ภัทรานิษฐ์

  ติดต่อ

"สิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์มีอยู่ในใจ  ไม่อยากจะมองที่การกระทำ

โดยการไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามสิทธิและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน"

(คมคำ  คมฅน:ภัทรานิษฐ์)

  เขียน:  

ความเห็น (0)