อนุทิน #47455

TRY TO REASON WITH LOVE

AND YOU WILL  LOSE YOUR REASON

"French Proverb"

ยิ่งพยายามหาเหตุผลให้ความรักเท่าไร คุณก็จะไร้เหตุผลไปเลย "สุภาษิตฝรั่งเศส"

เขียน:

ความเห็น (0)