อนุทิน #47400


คิดดีก็ได้ดี การได้ดีนั้นก็คือ ได้สุข "สุขที่ใจ"
บุญนั้นก็อยู่ที่ใจ การทำบุญนั้นไม่ได้หมายความว่าทำแล้วใครที่ไหนจะยกเอาบุญ หอบมาให้
ใครทำ คนนั้นก็ได้ที่ใจ ใจที่อิ่ม "อิ่มความสุข..."

เขียน:

ความเห็น (0)