อนุทิน 47400 - ปภังกร Happinesss


คิดดีก็ได้ดี การได้ดีนั้นก็คือ ได้สุข "สุขที่ใจ"
บุญนั้นก็อยู่ที่ใจ การทำบุญนั้นไม่ได้หมายความว่าทำแล้วใครที่ไหนจะยกเอาบุญ หอบมาให้
ใครทำ คนนั้นก็ได้ที่ใจ ใจที่อิ่ม "อิ่มความสุข..."

เขียน 02 Oct 2009 @ 12:08 ()


ความเห็น (0)