อนุทิน 4739 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ในโลกที่คนนั้นสมมติเรียกว่า "โลกไซเบอร์" นี้ มีสถานที่ให้เข้าไปอยู่ เข้าไปดูอย่างหลากหลาย
แต่ "กรรม" นั้นไซร้ นำเราทั้งหลายมาพบกัน

กรรมดีย่อมพาเราพบ และคบหาคนดีที่เขาเรียกว่า "บัณฑิต" ซึ่งเป็น "กัลยาณมิตร" ที่ควรคบหา
กรรมชั่วย่อมพาเราพบ และคบหากับคนชั่วที่เขาเรียกกันว่า "คนพาล" สันดานหยาบ มิตรปลอกลอกที่พาเราพังพินาศ "ฉิบหาย" ในคืนวัน

ใน G2K นี้ มี "บัณฑิต" เราทั้งหลายประกอบกรรมดีไว้ก่อนเราจึงได้มาร่วมสานสร้าง "กรรมดี" ให้มีต่อ

ขอจงสรรค์สร้างเครือข่าย (Net) แห่งความดีนี้ให้มีและคงอยู่คู่กับสังคมแห่ง "บัณฑิตไทย" ตลอดไป

เขียน 11 May 2008 @ 16:44 ()


ความเห็น (0)