อนุทิน #47358

รักทำใจใสแจ่มของแถมจิต

รักชีวิตฝึกวางทุกข์ห่างหาย

รักโลก-ลดกิเลสเหตุทำลาย

รักไม่ตายเมตตาเอื้ออารมณ์

รักกันไว้เถิด

เราเกิดร่วมโลกกัน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)